Mesafeli Satış Sözleşmesi


*Sitemizden yapacağınız alışverişlerde almış olduğunuz kağıt grubu haricindeki tüm ürünler için kargo ücreti 75TL (Yetmişbeş Türklirası) üstü alış verişlerinizde 0 TL'dir. Sitemizden 3D güvenlik sistemli KrediKartı ile veya havale ile hafta içi saat 16:00'a kadar, hafta sonu 12:00'a kadar vereceğiniz ürünler 3 iş günü içinde kargoya verilir.

www.smallman.com.tr WEB SİTESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Satıcı: KÜÇÜK ADAM KIRTASİYE BİLGİSAYAR PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: CEVİZLİDERE CAD.NO:6 BALGAT-ÇANKAYA/ANKARA

Telefon: 0850 210 92 00 Fax: 0312 384 39 89

web adresi: www.smallman.com.tr

Email adresi: info@smallman.com.tr


ALICI: Müşteri

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.smallman.com.tr web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 ve 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.smallman.com.tr sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:

 1. Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 2. Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.
 3. Satıcı, şartlara uygun cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder.
 4. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır.
 5. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta mal tedarik edebilir.
 6. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir.
 7. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir.
 8. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 4 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır.
 2. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.
 3. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir.
 4. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır.
 5. Fatura iade edilmelidir.
 6. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.

MADDE 5 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

Mal/ hizmet, alıcının teslimi talep etmiş olduğu faturanın üzerindeki teslimat adresinde yine faturanın üzerindeki teslim alacak kişiye teslim edilir.

MADDE 6 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:

 1. Teslimat masrafları alıcıya aittir.
 2. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir.
 3. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır.
 4. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.
 5. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 7 - SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:

Mal/hizmetin cinsi , miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.smallman.com.tr adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 8 - MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI:

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura veya ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 9 - VADELİ FİYAT:

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura veya ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10 - FAİZ:

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

MADDE 11 - PEŞİNAT TUTARI:

Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 12 - ÖDEME PLANI:

 1. Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir.
 2. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir.
 3. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir.
 4. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 13 - CAYMA HAKKI:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir.
 2. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.smallman.com.tr web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır.
 3. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur.
 4. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır.
 5. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.
 6. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır.

MADDE 14 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER:

Niteliği itibariyle, cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

MADDE 15 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

 1. Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır.
 2. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 16 - YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri Yetkilidir.

MADDE 17 - SÖZLEŞME TARİHİ:

Satıcı ve alıcı arasında mutabakata varılmış ve kabul edilmiş yukarıda belirtilen hak ve yükümlülükleri içeren kurallar alıcının internet sitesinde ki sayfada alıcının onaylama tarihi sözleşmenin onaylanma tarihidir.